naše služby

mzdy a personalistika

Takmer neoddeliteľnou súčasťou práce ekonomického úseku je spracovanie miezd
a personalistika.

V rámci tejto služby poskytujeme:

  • externé spracovanie miezd

  • vystavenie mesačných výkazov pre poisťovne

  • vystavenie PP na úhradu odvodov a miezd

  • elektronické doručovanie mesačných výkazov na poisťovne

  • vypracovanie pracovných zmlúv,
  dohôd a ostatných dokladov z personalistiky

  • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov

  • vystavenie a doručovanie prihlášok a odhlášok na poisťovne

  • vypracovanie ročného zúčtovania dane

  • vypracovanie a zaslanie mesačných prehľadov a ročných hlásení na Daňový úrad

  • zasielanie štatistických výkazov vybraných firiem

ďalšie naše
Služby

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva je hlavná špecializácia našej firmy. Našou snahou je zastúpiť ekonomické oddelenie klienta a tým mu ušetriť náklady.

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo je služba určená pre firmy a živnostníkov. Každá spoločnosť musí
pri svojom vzniku uviesť sídlo
(tzv. registračné sídlo firmy).

Zakladanie firiem

Potrebujete založiť novú s.r.o.?
Nechcete sa zaoberať zložitou prípravou právnych dokumentov?

Prečo sa rozhodnúť
pre nás?

Najjednoduchší spôsob, ako spravovať financie

Sme účtovná a poradenská spoločnosť, ktorá pomáha firmám a spoločnostiam s kompletným vedením účtovníctva, spracovaním mzdovej agendy a pravidelným účtovným reportingom. Okrem vedenia účtovníctva a spracovania mzdovej agendy sa špecializujeme aj na zakladanie firiem, personálne služby, predaj ready-made firiem a pomôžeme Vám aj s virtuálnym sídlom firmy.